Schoenen

Tijdens de trainingen in de sportruimte dient u sportschoenen met schone zolen te dragen. Voor mannen is het niet toegestaan om mouwloze open T-shirts te dragen. Het meenemen van een handdoek en waterbidon wordt geadviseerd.

 

Fatsoensnormen

Bezoekers dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.

 

Verlies of diefstal

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Laat deze dus niet in de wachtruimte of kleedkamer achter.

 

Calamiteiten en reanimatiebeleid

In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. Zonder tegenbericht (niet reanimatie-verklaring) hanteren we in de prakijk een reanimatiebeleid bij hartfalen.