FysioFitness voor iedereen
die graag wil bewegen
Meer dan alleen
reguliere fysiotherapie
Therapeuten met
verschillende specialisaties

Contact met Fysiotherapie Haelen

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Zowel in de praktijk als ook aan huis. Voor het maken van een afspraak belt u naar 0475-594057. U kunt natuurlijk ook altijd tussen 8:00 en 18:00 binnenlopen op de Napoleonsweg 62 in Haelen.

Neem contact op

Adres
Napoleonsweg 62
6081 AD Haelen
Telefoon
0475-594057
E-mail
info@fysiohaelen.nl
Routebeschrijving

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08:00 - 18:00. Eventuele afspraken buiten openingstijden in overleg.

Stuur ons een bericht

Rechtstreeks naar de fysiotherapeut

Sinds 1 januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing door een arts bij de fysiotherapeut terecht. Dit heet DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Het hoeft in principe niet meer. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, bijhouden en bijstellen registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBPG) van toepassing.

 

Hoe maakt u gebruik van DTF?

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden dan kan de fysiotherapeut in overleg met u aan de slag. Hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Rechtstreekse toegang wordt door praktisch alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Op www.defysiotherapeut.com staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars rechtstreekse toegang ondersteunen.

Let op: sommige zorgverzekeraars tellen de screening als een volledige zitting fysiotherapie. Als u slecht beperkt verzekerd bent voor fysiotherapie kan dit tot gevolg hebben dat u een behandeling minder vergoed krijgt.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden dan kan de fysiotherapeut in overleg met u aan de slag. Hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Rechtstreekse toegang wordt door praktisch alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Op www.defysiotherapeut.com staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars rechtstreekse toegang ondersteunen.

Let op: sommige zorgverzekeraars tellen de screening als een volledige zitting fysiotherapie. Als u slecht beperkt verzekerd bent voor fysiotherapie kan dit tot gevolg hebben dat u een behandeling minder vergoed krijgt.

Privacy Policy

FysioHaelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioHaelen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  • Deze site bevat links naar andere websites. FysioHaelen is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is FysioHaelen niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Als Fysiohaelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Route naar Fysiotherapie Haelen

Routebeschrijving vanuit de richting Horn / A2

U rijdt via de Napoleonsweg (N273) naar het noorden richting Venlo. Bij de stoplichten neemt u de afslag Haelen zuid. Via de oude Napoleonsweg rijdt u over het spoor Haelen binnen. U volgt de weg die na 100 meter een boog maakt en overgaat in de Grote Kampweg (richting zwembad). In deze bocht ziet u de praktijk al liggen aan uw rechterzijde. De ruime parkeerplaats is via de poort aan de Napoleonsweg te bereiken.

Routebeschrijving vanuit de richting Venlo / Neer:

U rijdt vanuit Venlo over de Napoleonsweg (N273) via Neer richting Haelen en A2. Ga rechts bij het tweede stoplicht in Haelen (Haelen zuid) en vervolg zoals hierboven. Indien u kiest voor de afslag bij het eerste stoplicht rijdt u het dorp binnen via de Aquariusstraat. Indien u deze weg door het dorp vervolgd gaat deze over in de Roggelseweg. Op het eind van de Roggelseweg ligt aan de rechterkant het zwembad “Haelen”. Voor het zwembad slaat u links af de Grote Kampweg in. Na de beek overgestoken te hebben na 2 km ziet u op het eind van de straat aan uw linkerzijde de toegang tot onze ruime parkeerplaats.

Routebeschrijving vanuit de richting Roggel:

U rijdt vanuit Roggel via de Roggelseweg Haelen binnen. Meteen aan het begin ligt aan uw linkerkant het zwembad “Haelen”. Sla nu hier rechtsaf de Grote Kampweg in. Na de beek overgestoken te hebben na 2 km ziet u op het eind van de straat aan uw linkerzijde de toegang tot onze ruime parkeerplaats.